MOTTOM DENIMS

แบรนด์ยีนสัญชาติไทย ‘MOTTOM’ เป็นชื่อที่มีลูกเล่นอ่านได้เหมือนกันทั้งจากหน้าและหลัง (palindrome) มาจากชื่อของเจ้าของแบรนด์ ‘ต้อม’ (TOM) ‘MOTTOM’ นำเสนอสินค้าแฟชั่นผู้หญิงจากผ้ายีนที่มีช่องทางการขายผ่านทาง online เป็นหลัก ทางแบรนด์มีความตั้งใจที่จะปรับภาพลักษณ์ให้เรียบง่าย มีเอกลักษณ์ให้จดจำได้ง่าย รวมถึงการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และป้ายห่อบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ทีม สมรรถภาพ ออกแบบตราสัญลักษณ์ประเภทคำ (wordmark) แบบเรขาคณิตโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (all capitals) เพื่อให้ชุดคำอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และเนื่องจากแบบตัวอักษรค่อนข้างเรียบง่ายจึงออกแบบให้มีระยะห่างระหว่างตัวอักษรค่อนข้างกว้าง โดยมีความตั้งใจที่จะให้แยกออกได้ว่าเป็นโลโก้เมื่อถูกวางในชิ้นงานกับข้อความอื่นๆ นอกจากนั้นได้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์อีกชิ้นที่เป็นแบบ emblem ที่ถูกคิดในลักษณะเดียวกันกับชื่อคือเป็นตัวอักษร ‘M’ แบบสมมาตรทั้งด้านบนล่าง และซ้ายขวา เพื่อใช้ในการสื่อสารส่งเสริมภาพลักษณ์ควบคู่กันไป อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในสินค้า collection อื่นๆ ได้ด้วย MOTTOM จำหน่ายสินค้าในลักษณะ pop-up store และช่องทาง online เป็นหลัก จึงได้มีการออกแบบ icon ปุ่มเมนูบนสื่อ digital และมีการออกแบบซองห่อสำหรับการส่งไปรษณีย์ กระดาษห่อ และถุงหิ้วเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของแบรนด์

C Drink ผลิตน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม

‘C Drink’ บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มที่มีความตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดขั้นตอนการผลิตวัสดุสิ้นเปลือง อย่างเช่นการพิมพ์ป้ายสินค้าไปจนถึงขั้นตอนการบรรจุเพื่อการขนส่ง ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะลดจำนวนขยะย่อยสลายยาก เพื่อความยั่งยืนของโลกและสิ่งแวดล้อม C Drink ให้ความสำคัญกับงานออกแบบ และเทคโนโลยีที่สามารถมาช่วยในการแก้ปัญหาปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดขยะสิ้นเปลือง โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีป้าย ลดใช้งานพิมพ์ แต่ใช้ Barcode และ QR-code ในการให้ข้อมูลผู้บริโภคแทน สินค้าที่เป็นที่รู้จักของ บริษัท C Drink ก็คือ C2 Water ที่คว้ารางวัลด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาแล้วทั่วโลก ในส่วนของโลโก้และแบรนดิ้งที่ทาง สมรรถภาพ ได้รับผิดชอบออกแบบนั้น เราได้สอดแทรกตัวอักษร ‘C’ เข้าไปในรูปหยดน้ำเพื่อให้โลโก้สะท้อนทัศนวิสัยและวัตถุประสงค์ขององค์กร ในขณะเดียวกันทางทีมนักออกแบบเลือกใช้แบบตัวอักษรประเภทมีเชิงฐาน ‘serif typeface’ ที่คำว่า ‘Drink’ เพื่อสร้างความแตกต่างให้เป็นจุดจดจำ ฟอนต์โครงสร้างแบบเรขาคณิตจากบริษัท กะทัดรัด ชื่อว่า ‘มิตรภาพ’ ถูกเลือกใช้เป็นแบบตัวอักษรขององค์กร องค์ประกอบโดยรวมของแบรนด์มุ่งเน้นไปที่การใช้ภาพธรรมชาติเป็นพระเอกเล่าเรื่อง มีแบบตัวอักษรที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมข้อความสื่อสาร และตัวตราสัญลักษณ์ที่มีความพิเศษเป็นตราประทับของแบรนด์

Bergamot

➜  โลโก้ Bergamot ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ด้วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าให้ร่วมสมัย สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่กว้างมากขึ้น

Yoshino

➜ Yoshino แบรนด์สินค้าเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ทุ่นแรง ถูกออกแบบภาพลักษณ์ให้เรียบง่าย ตั้งแต่โลโก้ ไปจนถึงรูปแบบการจัดวาง และข้อความบนบรรจุภัณฑ์

TK Park

➜ สมรรถภาพ ได้ทดลองออกแบบตราสัญลักษณ์ของ TK Park หลากหลายทิศทาง และเราตกลงกันว่าจะใช้วิธีการปรับ แต่ไม่เปลี่ยน เพื่อที่จะรักษาภาพจำเอาไว้

Bangkok Design Week 2021

➜ Bangkok Design Week 2021 ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ในธีม ‘ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ – Resurgence of Possibilities’ โดย สมรรถภาพ ได้ออกแบบชุดภาพและแนวทางการสื่อสารให้กับงานในครั้งนี้

Room

Client: Room Treatment: Lettering Refinement Type of logo: Wordmark Design

Magic Carpet

Client: Magic Carpet Treatment: Custom lettering design and Illustration Type of logo: Wordmark Design

Cheewajit

Client: Cheewajit Treatment: Custom lettering design Type of logo: Wordmark Design

Baan Lae Suan

Client: Baan Lae Suan Treatment: Custom lettering design Type of logo: Wordmark Design