ARTICLE

Bangkok Design Week

โดยปกติแล้ว เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week จะสลับสับเปลี่ยน Design Studio ไปร่วมทำงานออกแบบ ตั้งแต่ปี 2018 ที่จัดเป็นปีแรก Tnop แล้วปี 2019 ทางสมรรถภาพก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน โดยคอนเซปต์ในปีนั้นคือ Fusing Forward