C Drink ผลิตน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม

‘C Drink’ บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มที่มีความตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดขั้นตอนการผลิตวัสดุสิ้นเปลือง อย่างเช่นการพิมพ์ป้ายสินค้าไปจนถึงขั้นตอนการบรรจุเพื่อการขนส่ง ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะลดจำนวนขยะย่อยสลายยาก เพื่อความยั่งยืนของโลกและสิ่งแวดล้อม

C Drink ให้ความสำคัญกับงานออกแบบ และเทคโนโลยีที่สามารถมาช่วยในการแก้ปัญหาปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดขยะสิ้นเปลือง โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีป้าย ลดใช้งานพิมพ์ แต่ใช้ Barcode และ QR-code ในการให้ข้อมูลผู้บริโภคแทน สินค้าที่เป็นที่รู้จักของ บริษัท C Drink ก็คือ C2 Water ที่คว้ารางวัลด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาแล้วทั่วโลก

ในส่วนของโลโก้และแบรนดิ้งที่ทาง สมรรถภาพ ได้รับผิดชอบออกแบบนั้น เราได้สอดแทรกตัวอักษร ‘C’ เข้าไปในรูปหยดน้ำเพื่อให้โลโก้สะท้อนทัศนวิสัยและวัตถุประสงค์ขององค์กร ในขณะเดียวกันทางทีมนักออกแบบเลือกใช้แบบตัวอักษรประเภทมีเชิงฐาน ‘serif typeface’ ที่คำว่า ‘Drink’ เพื่อสร้างความแตกต่างให้เป็นจุดจดจำ

ฟอนต์โครงสร้างแบบเรขาคณิตจากบริษัท กะทัดรัด ชื่อว่า ‘มิตรภาพ’ ถูกเลือกใช้เป็นแบบตัวอักษรขององค์กร องค์ประกอบโดยรวมของแบรนด์มุ่งเน้นไปที่การใช้ภาพธรรมชาติเป็นพระเอกเล่าเรื่อง มีแบบตัวอักษรที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมข้อความสื่อสาร และตัวตราสัญลักษณ์ที่มีความพิเศษเป็นตราประทับของแบรนด์