Bangkok Design Week 2021

bangkok-design-week-2021

➜ Bangkok Design Week 2021 ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (Creative Economic Agency: CEA) สำหรับงานในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ในธีม ‘ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ – Resurgence of Possibilities’ โดย สมรรถภาพ บริษัทออกแบบสื่อสารภายใต้แบรนด์ คัดสรร ดีมาก ได้มีโอกาสออกแบบชุดภาพและแนวทางการสื่อสารให้กับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ในครั้งนี้

bangkok-design-week-2021

ในปีก่อนหน้านั้น ตัวเทศกาลจะจัดในละแวกย่านเจริญกรุง ซึ่งอยู่บริเวณรอบๆ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) แต่งานปีนี้คณะผู้จัดได้มีการผลักดันให้เทศกาลเกิดขึ้นบนพื้นที่สร้างสรรค์อื่นๆ เพิ่มเติมไปถึง 4 ย่านทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ เจริญกรุง-ทรงวาด, สามย่าน, อารีย์-ประดิพัทธ์, ทองหล่อ-เอกมัย

bangkok-design-week-2021

เราได้พยายามมองหาทิศทางของภาพที่จะใช้สื่อสารธีมในปีนี้อยู่หลากหลายทิศทาง แต่เมื่อพูดถึงคำว่า ‘Resurgence’ ที่แปลว่าการฟื้นคืน การกลับสู่สภาพ เราจึงได้นำเสนอชุดภาพถ่ายของย่านต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการปรับแต่งภาพให้ปิดเบือนไปจากความเป็นจริง ทั้งการยืดหรือหด การทำให้แตก ละลาย ลบบางอย่าง ทำให้ผิดรูป หรือตัดต่อภาพ เพื่อให้เกิดภาพแนวนามธรรมที่ให้เห็นความเป็นไปได้ของภาพหนึ่ง ที่เมื่อผ่านกระบวนการบางอย่างแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกภาพหนึ่งได้ และถ้าหากดูภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติมก็จะเห็นแนวความคิดของภาพที่ถูกกระทำและการเปลี่ยนสภาพกลับคืน

bangkok-design-week-2021

ในแต่ละย่านจะมีชุดภาพเฉพาะตัวที่นำภาพถ่ายของย่านนั้นๆ มาผ่านกระบวนการดัดแปลง และถูกนำไปใช้ในสื่อต่างๆ ตามแต่ละย่าน นอกเหนือจากชุดภาพแล้ว ทีมสมรรถภาพยังได้ออกแบบชิ้นงานสื่อสารเบื้องต้นของงานปีนี้ เช่น สื่อ Out-of-home ไกด์บุ๊ก แผนที่ ป้ายบอกทาง ของที่ระลึก รวมถึงสื่อภาพเคลื่อนไหวของงานในปีนี้ด้วย