Yoshino

Yoshino

➜ Yoshino หนึ่งในแบรนด์สินค้าเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ทุ่นแรงในเครือ DoHome ซึ่งมาพร้อมกับโจทย์การออกแบบปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ตั้งแต่โลโก้ (Wordmark) ไปจนถึงรูปแบบการจัดวางตำแหน่งและข้อความบนบรรจุภัณฑ์

โดยเดิมทีโลโก้ของ Yoshino นั้นประกอบด้วย 3 สิ่งคือ ไอคอน (รูปประแจหกเหลี่ยม) แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ และแบบตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น แต่ทางลูกค้าต้องการอัพเดทภาพลักษณ์ของ Yoshino ให้มีความโดดเด่นกราฟิกใช้งานง่ายทำซ้ำง่าย และสามารถแข่งขันกับคู่แข็งในตลาดได้

การทำซ้ำได้ง่ายเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งในการผลิตชิ้นงานสื่อสารให้มีภาพลักษณ์ที่เหมือนกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เราจึงออกแบบวิธีการใช้งานกราฟิกให้มีความซับซ้อนน้อยที่สุด คนผลิตชิ้นงานไม่ต้องออกแบบเพียงทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ก็จะได้ชิ้นงานตรงตามอัตลักษณ์องค์กร

เราเก็บคู่สีเหลือง-ดำของแบรนด์ไว้ แต่ตัดไอคอนทิ้งไปเพื่อลดองค์ประกอบของภาพ ปรับแบบตัวอักษรทั้งสองภาษาให้เรียบร้อยขึ้น ปรับรูปหกเหลี่ยมที่เดิมต้องการให้เป็นประแจด้านในตัว O ทั้งสองตัวให้มีขนาดเล็กลง รวมถึงทำให้ตัว O มีความหนาขึ้นกว่าแบบเดิมเพื่อให้โลโก้มีความเป็นตัวอักษรมากกว่าความเป็นภาพ ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นถูกปรับเปลี่ยนให้เข้าชุดกับแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความเป็นเรขาคณิต ช่วยทำให้น้ำเสียงของโลโก้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อตอบโจทย์ความง่ายในการใช้งานทีมออกแบบจึงเลือกใช้โลโก้ที่มีความเรียบง่ายนี้มาขยายความน่าสนใจ โดยการกำหนดการใช้งานโลโก้ให้ใช้ในขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อให้โลโก้ทำงานเป็นดังภาพกราฟิกตกแต่งไปในตัวเองบนบรรจุภัณฑ์ ตำแหน่งของข้อความและภาพสินค้าถูกกำหนดตายตัว ชิ้นงานที่ออกมาก็จะมีภาพไปในทิศทางเดียวกัน

yochino
yoshino