Goldenbell

Goldenbell

➜ Goldenbell ยิมที่ไม่ใช่แค่ที่ออกกำลังกาย ก่อตั้งโดย อาจารย์สุนันต์ ระฆังทอง เทรนเนอร์ โค้ช และอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่นอกจากเป็นเทรนเนอร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว อาจารย์สุนันต์ยังเชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายภาพ และกายภาพบำบัดช่วยเหลือผู้พักฟื้นจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ เทรนเนอร์ที่ Goldenbell จึงผสมผสานวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ยิมที่นี่แตกต่างจากที่อื่น 

Goldenbell คือคำแปลความหมายภาษาอังกฤษของ ‘ระฆังทอง’ ซึ่งเป็นนามสกุลของอาจารย์สุนันต์ ในเมื่อชื่อยิมและนามสกุลของอาจารย์ถูกแปลตรงตัว สมรรถภาพจึงได้ความคิดว่าถ้าชื่อมันสื่อสารตรงไปตรงมา โลโก้ก็ควรเป็นไปในทิศทางนั้นเช่นกัน เราออกแบบรายละเอียดบางตำแหน่งของตัวอักษรให้มีรูปทรงระฆังแฝงอยู่ ดูเผินๆ อาจไม่เห็นอะไร แต่ถ้าได้เห็นก็จะเข้าใจถึงที่มาของแบบตัวอักษร

goldenbell