Bergamot

Bergamot

➜ โลโก้ Bergamot ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ด้วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าให้ร่วมสมัย สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่กว้างมากขึ้น จากเดิมที่แบรนด์จะติดภาพของกลุ่มลูกค้าที่มีอายุ โดยทางแบรนด์อยากให้ภาพลักษณ์ดูน่าใช้ น่าเชื่อถือมากขึ้น ตั้งเป้าให้สินค้าเป็นผู้นำในเรื่องของการบำรุงรักษาผู้ที่มีปัญหาหนังศีรษะและเส้นผม แต่ทั้งนี้ไม่ได้ต้องการให้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจนเป็นแบรนด์ใหม่ ภาพลักษณ์ต้องยังคงรักษาความเป็นยา ในขณะเดียวกันก็สะท้อนความธรรมชาติของสารประกอบหลักคือมะกรูด ทีมออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงต้องเก็บเอกลักษณ์ของกล่องที่เป็นลายเส้นทางขวางและระบบสีของสินค้าเอาไว้

ตราสัญลักษณ์ (Symbol Mark) รูปมะกรูดและใบมะกรูดถูกออกแบบตัดทอนให้เรียบง่ายและเปลี่ยนองค์ประกอบการจัดวางใหม่ ในส่วนของตัวอักษร (Wordmark) ที่เดิมใช้ฟอนต์ ‘Optima’ พิมพ์ขึ้นมา ได้ถูกออกแบบใหม่ตั้งแต่ต้น แต่ยังคงรักษาประเภทของตัวอักษรประเภทเดิมคือ Humanist Sans-serif เอาไว้ ปรับระดับความหนาบางให้มีความเปรียบต่างน้อยลง (Low Contrast)

ส่วนเรื่องของสีได้ถูกปรับให้มีความเป็นเคมีหรือวิทยาศาสตร์น้อยลง โดยการหาจุดร่วมระหว่างสีน้ำเงินและสีเขียว สิ่งที่ได้คือสีเขียวอมน้ำเงินที่สะท้อนทั้งความเป็นแชมพูยารักษาหนังศีรษะและเส้นผม และความเป็นธรรมชาติของส่วนผสมจากใบมะกรูด ถึงแม้โลโก้จะถูกออกแบบใหม่หมด แต่ยังเก็บรักษาอัตลักษณ์ลูกมะกรูดกับใบเอาไว้คงเดิม เพียงแต่ถูกอัพเดตให้เหมาะสมกับปัจจุบัน